Search:

Prázdny
Prázdny

Degree dissertations

Prázdny

THESIS

 

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No

Publication of work

Topic name

Work status

Consultant

Contact

Section GM, department, DZ

Section VP

1

2019

Návrh na novú nedeštruktívnu metódu vyhodnotenia vád brám

active and unoccupied

Ing. Richard Gašparík

917 656 130

DZ Oceliareň

Výroba

2

2021

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti 

active and unoccupied

Ing. Jozef Černák 

917 952 739

DZ Oceliareň

Výroba

3

2023

Výmena induktorov zinkovej vane na PZ2

active and unoccupied

Ing. Jaroslav Habala 

917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

1

6.10.2022

Využitie použitej ochrannej atmosféry z procesu poklopového žíhania   

active and busy

Ing. Štefan Bardovič 

917 952 241

Podpora DZ Studená valcovňa

Výroba

2

 

Vplyv veterných podmienok a priemyselnej činnosti na letovú prevádzku na letisku Košice 

active and busy

Ing. Denisa Jassová

917 704 238

Environmentálna stratégia 

Inžinierske činnosti a Inovácie

3

21.10.2022

Posúdenie vhodnosti metód na stanovenie rizikových faktorov vôd produkovaných v hutníctve  

active and busy

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. 

917 952 415

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

4

30.11.2022

Návrh technológie na spracovanie železonosných odpadov so zameraním na zníženie emisií CO2.   

active and busy

Ing. Róbert Maliňák, PhD. 

917 952 000

DZ Vysoké pece 

Výroba

5

15.12.2022

Údržba a prevádzka pásových dopravníkov pri preprave uhlia 

active and busy

Ing. Juraj Pristáš 

918 321 142  

Ferroenergy 

Výroba

6

27.1.2023

Aplikácia metodiky ARAMIS na vybraný zdroj ZPH v hutníckom podniku

active and busy

Pavol Meňhért

917 952 312

Krízový manažment

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

7

14.3.2023

Spracovanie odpadov vo vysokopecnom procese

active and busy

Ing. Dušan Petro

917 704 555

DZ Vysoké pece 

Výroba

8

20.4.2023

Návrh zariadenia na bezpečný vstup do ventilovej komory kyslíkového aparátu č.7 v USSK

active and busy

Ing. Miroslav Dudrík

918 098 007

Energie

Výroba

9

18.8.2023

Konštrukčné riešenia čistenia valcov pri výrobe oceľových zvitkov

active and busy

Ing. Martin Šima, PhD.

917 097 559

Projekcia a konštrukcia

Inžinierske činnosti a Inovácie

10

22.9.2023

Návrh vzduchového ventilátora spalinového kotla č.2

active and busy

Ing. Pavol Jesenský

917 704 260

DZ Oceliareň

Výroba

11

22.11.2023

Potreba digitazácie a robotizácie v priemysle

active and busy

Ing. Jana Darašová

917 704 494

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

12

12.12.2023

Digitálna transformácia podnikov SR

active and busy

Ing. Ľubomír Račko

917 704 199

IT  Digital Studio Europe

Administratíva

13

3.6.2024

Controlling výrobného podniku: Analytické prístupy k hodnoteniu výkonnosti a efektívnosti nákladov v priemyselnom prostredí

active and busy

Ing. Lukáš Mrázko ACCA

918 321 148

Stratégia a investičný controlling

Administratíva

1

2023

Aplikácia metodiky ARAMIS na vybraný zdroj ZPH v hutníckom podniku

terminated

 

 

Krízový manažment

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

2

2023

Štruktúra a vlastnosti dynamo plechov pre použitie v automobilovom priemysle 

terminated

 

 

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

3

2023

Implementácia správy privilegovaných účtov v produkčnom prostredí U.S.Steel Košice s.r.o.       

terminated

 

 

IT Kybernetická bezpečnosť a compliance

IT

4

2023

Optimalizácia vsádzky do EOP s ohľadom na dekarbonizačný proces 

terminated

 

 

DZ Vysoké pece 

Výroba

5

2023

Vývoj zahraničného obchodu vybraného podniku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

terminated

 

 

Obch. controlling, marketing a strat.

Financovanie

6

2022

Optimalizácia lisovania karosárskeho výlisku s použitím numerickej simulácie

terminated

 

 

Inovácie a stratégia   

Inžinierske činnosti a Inovácie

7

2022

Návrh plneautomatizovaného odberu vzoriek surovín na Presýpacej stanici č.2 Prípravy výroby DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice 

terminated

 

 

ITS 

Inžinierske činnosti a Inovácie

8

2022

Optimalizácia nákladov na náražacích peciach pri výrobe oceľových zvitkov 

terminated

 

 

Digital Studio Europe  

IT

9

2022

Možnosti stabilizácie kalu z NS DZ SVa 

terminated

 

 

Environment 

Inžinierske činnosti a Inovácie

10

2022

Prediktívna údržba v koncepte IIoT 4.0 

terminated

 

 

Výskum a vývoj   

Inžinierske činnosti a Inovácie

11

2022

Energosadrovec ako vedľajší produkt na Ferroenergy s.r.o. a možnosť jeho využitia  

terminated

 

 

Ferroenergy 

Výroba

12

2022

Modelovanie valcovania v USS     

terminated

 

 

Procesné riadenie valcovní a finálnej výroby

IT

13

2022

Konštrukčné vylepšenie liaceho a troskového voza Oceliarne č.2    

terminated

 

 

Údržba oceliarní 

Výroba

14

2022

Automatizácia medzioperačnej dopravy pri výrobe zvitkov a plechov   

terminated

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

15

2022

Návrh zariadenia pre polohovanie horáka za účelom zefektívnenia a zvýšenia kvality pri naváraní 

terminated

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

16

2022

Optimalizácia stratégií údržby v železničnej koľajovej doprave    

terminated

 

 

DZ Doprava 

Výroba

17

2022

Merací systém IMPOC na pozinkovacej linke č.3 vo firme U.S.Steel Košice 

terminated

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

18

2022

Optimalizácia procesu výroby cínových anód pre pocínovacie linky EC-1 a EC-2 

terminated

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

19

2022

Implementácia prvkov Industry 4.0 v priemyselnej praxi  

terminated

 

 

DZ Expedícia 

Výroba

20

2022

Detekcia kvality orezu moriacich liniek 

terminated

 

 

Digital Studio Europe 

IT

21

2021

Využitie sociálneho fondu na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov vo vybranom podniku   

terminated

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

22

2021

Využitie odpadov po spracovaní konvertorovej trosky pre stavebné účely 

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

23

2021

Vplyv štruktúry na vlastnosti progresívnych vysokopevných automobilových pozinkovaných plechov so zvýšenou plasticitou 

terminated

 

 

Výskum a vývoj      

Inžinierske činnosti a Inovácie

24

2021

Technológia bezchrómovej pasivácie pocínovaných obalových plechov

terminated

 

 

Výskum a vývoj      

Inžinierske činnosti a Inovácie

25

2021

Vplyv čistenia železného odpadu na výťažok ocele pri výrobe v kyslíkovom konvertore

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

26

2021

Optimalizácia parametrov odsírenia v procese výroby ocele

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

27

2021

Optimalizácia výroby zvarových spojov v organizácii U.S.Steel Košice s.r.o. 

terminated

 

 

Kvalita 

Výroba

28

2021

Vplyv vybraných výrobných parametrov prípravy tavby a odlievania na povrchovú kvalitu zvitkov hlbokoťažných akostí 

terminated

 

 

Kvalita 

Výroba

29

2021

Vplyv rôzneho druhu použitého činidla na dezoxidáciu ocele Ing. 

terminated

 

 

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

30

2021

Digitalizácia skladových priestorov finálnej výroby

terminated

 

 

DZ Expedícia 

Výroba

31

2021

Dekarbonizácia slovenského priemyslu v odvetví hutníctvo   

terminated

 

 

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Vedenie

32

2021

Rovnomernosť obsahu mangánu v aglomeráte vzhľadom na druh a spôsob zakladania homogenizačných hromád  

terminated

 

 

DZ Vysoké pece   

Výroba

33

2021

Zalievanie nísteje po sfúkaní vysokej pece

terminated

 

 

DZ Vysoké pece   

Výroba

34

2021

Výroba náhradných dielov pre potreby údržby zariadení na teplej valcovni s podporou CAx systémov 

terminated

 

 

Údržba TVa   

Výroba

35

2021

Vizualizácia a optimalizácia v sklade brám na ZPO1

terminated

 

 

DZ Oceliareň  

Výroba

36

2021

Optimalizácia procesu plánovania výroby uplatnením simulačných tecnológií 

terminated

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

37

2021

Hodnotenie a zvýšenie flexibility vykonávaných činností zákazkovej logistiky v podmienkach U. S. Steel Košice s.r.o. 

terminated

 

 

Plánovanie a logistika

Ľudské zdroje a transformácia

38

2021

Využitie odpadného chladu z kyslíkárne v podmienkach USSK

terminated

 

 

Energie 

Výroba

39

2021

Optimalizácia procesu laserového zvárania plechov rôznych akostí 

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

40

2021

Logistika informácií o zložkách výrobkov od nákupu surovín až po zákazníka v nadnárodnej spoločnosti 

terminated

 

 

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Administratíva

41

2021

Implementácia agilných metód riadenia projektov vo vybranej spoločnosti    

terminated

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

42

2021

Aplikácia ergonomických metód na pracovisku v hutníckej výrobe

terminated

 

 

DZ Vysoké pece 

Výroba

43

2021

Vplyv technologických parametrov na opotrebenie žiaruvzdornej výmurovky

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

44

2021

Optimalizácia výrobného procesu na PZ2

terminated

 

 

DZ ZUaOV

Výroba

45

2020

Konsolidácia kamiónovej dopravy

terminated

 

 

IT Support

IT

46

2020

Modernizácia a automatizácia v RSD Portáli

terminated

 

 

IT RSD & NOC

IT

47

2020

Laserová predúprava povrchu lepených spojov a ich vplyv na životnosť spojov

terminated

 

 

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

48

2020

Návrh systému riadenia a logistiky skladu hutneho materiálu

terminated

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

49

2020

Optimalizácia vstupných parametrov pre kontinuálne meranie hrúbky povlaku na LPL

terminated

 

 

ZUaOV

Výroba

50

2019

Inventár aplikácií

terminated

 

 

Infraštruktúra IT a procesné riadenie

IT

51

2019

Možnosti zvárania oceľových pásov v kontinuálnej výrobe

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

52

2018

Optimalizácia dopravy vo výrobnom podniku

terminated

 

 

Logistické služby

Predaj a marketing

53

2018

Aplikácia metódy FMEA orientovaná na kvalitatívne parametre procesu náteru radiátorov

terminated

 

 

DZ Radiátory a rúry

Výroba

54

2018

Návrh pohonu pre pojazd dopravného zariadenia

terminated

 

 

ITES

Inžinierske činnosti a Inovácie

55

2018

Riadenie kvality procesu valcovania za studena

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

56

2018 

Analýza možnosti spájania oceľových a hliníkových plechov

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

57

2018 

Vplyv prípravy tavby na problémy pri odlievaní u vybraných akostí

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

58

2017

Vývoj novej generácie obalových vysokopevných DR plechov

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

BACHELOR THESES

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No

Publication of work

Topic name

Work status

Consultant

Contact

Section GM, department, DZ

Section VP

1

2021

Bezpečnosť práce pri posune v železničnej doprave  

active and unoccupied

Ing. Ján Mašlej  

904 500 324

Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a ochrana

2

2021

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC1 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti.

active and unoccupied

Ing. Štefan Suja 

917 704 789

DZ Oceliareň

Výroba

1

 18.08.2022

Optimalizácia digitálnych procesov na obsluhovacích strojoch koksárenských batérií 

active and busy

Ing. Ján Hidaši  

917 952 350

DZ Koksovňa

Výroba

2

20.3.2023

Odkremičenie surového železa za účelom úspory vápna ako troskotvornej prísady do KK

active and busy

Bc. Ivan Rajduga

917 097 702

DZ Oceliareň

Výroba

3

28.3.2023

Analýza strát železových jednotiek v procese výroby surového železa

active and busy

Vladimír Vanko

917 731 139

DZ Vysoké pece

Výroba

4

27.10.2023

Logistika dopravy, hodnotenie, meranie kvality dopravných služieb a dodávateľov

active and busy

Ing. Róbert Žihlavník

903 656 745

Centrum Excelentnosti nákupu

Administratíva

5

27.10.2023

Optimalizácia spaľovacieho procesu v koksárenských batériách USSK

active and busy

Ing. Martin Nagy

1 917 097 323

DZ Koksovňa

Výroba

6

11.7.2024

Optimalizácia procesu lakovania pozinkovaných plechov v DZ Zušľachťovňa v organizácii U.S.Steel Košice, s.r.o.

active and busy

Viliam Karabáš

917 656 388

DZ Zušľachťovne a obalová vetva

Výroba

7

19.7.2024

Modernizácia technologického zariadenia na PZ2 v organizácii U.S.Steel Košice, s.r.o.

active and busy

Ing. Jaroslav Habala 

917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

1

2023

Analýza systému vzdelávania zamestnancov vo vybranom podniku

terminated

 

 

Vzdelávanie a rozvoj 

Administratíva

2

2022

Vplyv ťahového rovnania na rovinnosť pásu po morení   

terminated

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

3

2022

Kvalita bočného orezu morených zvitkov  

terminated

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

4

2021

Náhrada iontomenicovej technológie za reverzní osmózu pri výrobe demineralizovanej vody

terminated

 

 

Ferroenergy

Výroba

5

2021

Zvýšenie účinnosti chladenia uzavretého okruhu plynočistiarne na oceliarni

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

6

2021

Zlepšovanie výkonnosti procesu vstupnej kontrolyv DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

7

2021

Zvýšenie povrchovej čistoty poklopovo žíhaných zvitkov určených na pocínovanie

terminated

 

 

Kvalita 

Výroba

8

2021

Identifikácia príčin nezhôd v procese zvárania v organizácii U. S. Steel Košice,s.r.o. 

terminated

 

 

DZ Doprava 

Výroba

9

2021

Optimalizácia produktivity štvorstolicového tandemu 

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

10

2021

Optimalizácia procesu výroby poklopovej Žíhárne

terminated

 

 

Podpora DZ Sva   

Výroba 

11

2021

Hlavné faktory ovplyvňujúce životnosť a bezpečnosť prevádzky ohrievačov vetra 

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

12

2021

Vplyv spracovania ocele vápnikom na odlievateľnosť ocele  

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

13

2021

Možnosti úpravy priemyselných vôd v hutníckom priemysle

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

14

2021

 Analýza tepelného režimu vo vykurovacích ťahoch a jeho vplyv na vytláčanie koksu z koksárenských komôr   

terminated

 

 

DZ Koksovňa

 Výroba

15

2021

Porovnávanie bazicity aglozmesi k hotovému aglomerátu vzhľadom na umiestnenie na spekacom vozíku 

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

16

2021

Prehľad metód získavania vybraných kovov z priemyselných odpadových vôd 

terminated

 

 

Environment   

Inžinierske činnosti a Inovácie

17

2021

Monitorovanie a meranie kvalitatívnych parametrov vo výrobnom procese

terminated

 

 

Ferroenergy 

Výroba

18

2020

Zhodnotenie súčasnej kapacity SVZ

terminated

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

19

2020

Identifikácia a posúdenie rizík v rámci procesu eliminácie nebezpečných chemikálií

terminated

 

 

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Administratíva

20

2020

Spokojnosť zamestnancov so systémom riadenia ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti

terminated

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

21

2020

Zvyšenie efektívnosti procesu plánovania výroby a opravy náhradných dielov

terminated

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

22

2020

Využitie PRIDE analýzy v nákupných procesoch

terminated

 

 

Nákup

Administratíva

23

2020

Proces príjmania a adaptácie pracovníkov v podniku

terminated

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

24

2020

Možnosti prevádzkovania vysokej pece s maximálnym znížením skleníkových plynov

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

25

2020

Transformácia procesu údržby v DZ Studená Valcovňa

terminated

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

26

2020

Automatizácia procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

terminated

 

 

IT ERP a MES

IT

27

2018

Analýza možnosti demontáže jednotlivých typov spojov v automobilovom priemysle

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

28

2018

Zvýšenie výťažnosti dechtu - systémový prístup riadenia zásob dechtu

terminated

 

 

DZ Koksovňa

Výroba

29

2018

Zefektívňovanie procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

terminated

 

 

IT ERP a MES

IT

DiSSERTATION THESIS

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No Publication of work Topic name Work status Consultant Contact Section GM, department, DZ Section VP

1

2021

Analýza prevádzkovania ID ventilátora KK4 primárneho odprášenia OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti 

active and unoccupied

Ing. Juraj Bačovčin 

917 704 787

DZ Oceliareň

Výroba

1

 19.10.2022

Vplyv plastických deformácií na vlastnosti vysokopevných ocelí

active and busy

Ing. Ľuboš Juhar, PhD. 

917 731 275

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

18.8.2023

Tvorba digitálneho dvojčaťa v priemysle prostriedkami umelej inteligencie

active and busy

Ing. Róbert Maliňák, PhD. 

917 952 000

DZ Vysoké pece 

Výroba

3

10.1.2024

Vplyv vybraných výkonnostných parametrov na charakteristiky cien produktov vo vybranej hutníckej spoločnosti  

active and busy

Ing. Igor Presalovič

904 704 281

Financovanie

Administratíva

4

2.7.2024

Modelovanie technológie spracovania koksárenského plynu 

active and busy

Ing. Zuzana Sýkorová

917 731 837

DZ Koksovňa

Výroba

1

2018

Inovačné projektové metódy a postupy implementácie závodov budúcnosti

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

2

2018

Opotrebenie pracovnej výmurovky troskovej zóny liacej panve v procese panvovej metalurgie ocele

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

3

2018

Vplyv technologického zariadenia a procesu na výslednú kvalitu rôznych akostí ocelí

terminated

 

 

DZ Teplá valcovňa

Výroba

4

2018

Výskum v oblasti krízového manažérstva a controllingu rizík na Slovensku a jeho efektívne využitie pri riešení krízových situácií vo vybranej výrobnej organizácii

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

5

2018

Inovačné metódy a postupy implementácie Quality 4.0 v podmienkach hutníckej organizácie

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

6

2018

Manažérstvo rizík v skúšobných a testovacích laboratóriách

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

7

2018

Kumulácia kremičitej a hlinitej zložky vo vápenatých feritoch a ich dôsledok na pevnosť železorudného aglomerátu

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

SPECIALIZATION WORKS

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No

Publication of work

Názov témy

Work status

Consultant

Contact

Section GM, department, DZ

Section VP

1

18.10.2022

Vibrácie pracovníkov na žeriavoch

active and busy

Ing. Renáta Jaklovská

917 952 760

Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a ochrana

Aktuality pre študentov

There will be a Technology Campus in Secondary School Košice-Šaca

In the premises of the Secondary School of Industrial Technologies in Košice-Šaca, with which U. S. Steel Košice cooperates in the preparation of graduates, the Košice self-governing region is preparing the construction of a technological campus in the upcoming phase of the CuRI project.

Both the student and the factory benefit

Design of technology for processing ferrous waste with a focus on reducing CO2 emissions, The need for digitization and robotization in industry, Design solutions for cylinder cleaning in the production of steel coils, Optimization of combustion process on coke oven batteries, Analysis of losses of iron units in the pig iron production process.

D E G R E E  D I S S E R T A T I O N S

coNTAcT

CONTACT US

E. Linkeschová

Degree dissertations

    +421 55 673 0096

    elinkeschovask.uss.com

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible. More info...